Log ind Opret bruger
Centeradgang
Kursuslex
Menu
?

Borde- og stole-opstillinger

Tilhørere eller deltagere? Det er hovedspørgsmålet, når der skal vælges opstilling til et møde. Vi lever i en brydningstid, hvor den traditionelle envejskommunikations mødeformer dør ud, mens deltagerinvolvering vinder frem, og det afspejles naturligvis i kravet til den måde, mødelokalet møbleres på.

Af Poul Bay, konsulent med speciale i bl.a. præsentationsteknik, medredaktør af MØDEbogen (Kursuslex 2006)

De følgende eksempler illustrerer ideen med opstillingen. Lokalestørrelser kan betyde, at en konkret opstilling kan se anderledes ud end her afbildet. Flere eller færre stole, andre faconer, anderledes placering i forhold til underviser/taler osv. De 11 eksempler er fortrinsvis de klassiske opstillinger. Der arbejdes for tiden meget med alternative muligheder, bl.a. baseret på de tanker, der ligger i ”Det lærende møde”, ”Meetovation” osv. Betragt derfor disse eksempler som vejledende; eksperimentér selv med andre formationer. Kursus- og konferencestederne er fuldt fortrolige med de nævnte 9 eksempler, men det betyder ikke, at der ikke kan skabes varianter af opstillingerne.

Kommentarerne til de enkelte opstillinger har til hensigt at give nogle få, gode råd om de forskellige opstillingers anvendelse, samt lidt om fordele og ulemper både for deltagere og undervisere/talere.

U-bord eller Hesteskofacon

Vel nok den mest brugte bordopstilling overhovedet. Anvendes bl.a. ved dagmøder, eksterne møder, gå-hjem-møder, internatmøder, kursus og mindre seminarer.

For deltagerne er fordelen, at man sidder overfor andre og kan være i kontakt med mange. Ulempen kan være, at de, der sidder i den fjerneste ende, kan have lidt problemer med at se, hvad der foregår på lærredet.

For underviseren er opstillingen ideel, fordi man kan bevæge sig ind i u’et og dermed komme i kontakt med alle. Ulempen er, at de, der sidder længst væk, er svære at komme i øjenkontakt med.

Sildebensopstilling og skolebordsopstilling

Disse to opstillinger hører også til blandt de populære af slagsen. Anvendes mest ved dagmøder, eksterne møder, gå-hjem-møder, kursus og seminarer.

For deltagerne er det absolut en fordel, at synsforholdene er fine, hvis altså lærredet hænger tilpas højt, ellers er ulempen, at personen foran kan ”skygge” for udsigten.

For underviseren er opstillingerne optimal, dog kan ulempen være, at personerne på de bageste borde ved større deltagerantal kan gemme sig, hvis de har lyst til at være neutrale.

Opstillingerne er ikke så pladskrævende og giver bevægelsesfrihed for alle deltagere.

Konference/kongresopstilling – model A

Konferencer og kongresser er som regel kendetegnet ved rimeligt stort deltagerantal, hvorfor det er hensigtsmæssigt at anvende denne bordopstilling. Afviklingen af kongresser er også kendetegnet ved udpræget envejs kommunikation, måske afbrudt af afstemninger eller andre indslag.

Af fordele for deltagerne kan nævnes muligheden for at sidde flere sammen (f.eks. en afdeling).

For talerne og dem, der leder slagets gang, er udsynet især godt, når disse er placeret på en forhøjning foran lærredet. Ulemperne for talerne er, at der ikke er mulighed for øjenkontakt med ret mange af deltagerne.

Konference/kongresopstilling – model B
Samme betragtninger som ovenfor.
Biograf/teateropstilling

Denne opstilling betyder, at et lokale kan udnyttes optimalt, hvad angår antal deltagere. Opstillingen er bedst egnet til kortere forestillinger. Anvendes typisk ved foredrag med mange deltagere, større generalforsamlinger, produktpræsentationer eller filmforevisninger.

Fordelen for deltagerne er som regel et godt udsyn og mulighed for at gå i ”utide”, afhængigt af hvor man placerer sig. Ulemperne er, at man ofte sidder tæt og mangler bordet som skriveplads til notesblok, bærbar PC, iPad eller lignende.

For arrangøren er fordelen, at man kan have mange personer samlet på ét sted med mulighed for aktiviteter foran publikum. Ulempen er ringe mulighed for nærkontakt.

Gruppeopstilling eller Øer

Opstillingen inviterer logisk nok til diskussioner eller arbejde i grupper. Anvendes ved brainstorm-møder, gå-hjem-møder, internatmøder eller workshops.

Fordelene for deltagerne er klart, at man kan koncentrere sig om den gruppe, man er en del af. Ulempen er for en del af deltagerne, at de vender ryggen til lærredet og lederen af mødet. Dette problem kan dog løses ved at møblere med drejelige stole eller ved kun at placere deltagerne langs de tre sider af bordene, alternativt undlade at slutte cirklen ved runde borde.

For mødelederen er opstillingen ideel, idet gruppeopstillingen eller øerne giver mulighed for at arbejde med planlagte gruppesammensætninger, hver gruppe sit tema, eller valgfrie gruppesammensætninger, hvis det er agendaen. Mødelederen har tillige let ved at facilitere grupperne under arbejdet som følge af den ”åbne” bordopstilling.

Rundt om opstilling (Brøndbord)

Opstillingen har en del fællestræk med gruppeopstillingen, idet den anvendes ved brainstorm-møder, men også er egnet til interne møder, mindre symposier og workshops.

Deltagerne kommer tæt på hinanden, ulemperne er som altid ved sådanne bordopstillinger, at gruppen let bliver stor og utilnærmelig.

For lederen er bordopstillingen set med undervisningsøjne lidt gammeldags, men foretrækkes tilsyneladende stadig i visse sammenhænge.

Auditorium

Et auditorium er normalt ikke en bordopstilling, men en indretning af et lokale, der har auditoriets egenskaber. Auditorium betyder ”høresal”, og det er vel også som sådan, de fleste auditorier anvendes. Opbygningen i trappeform giver tilhørerne helt unikke synsforhold. Dette, kombineret med god lydteknik og tilsvarende teknik til præsentation af billeder og videoklip, gør auditoriet til det absolut bedste sted at overvære foredrag, taler, præsentationer og lignende.

For taleren/underviseren gælder det samme, man skal dog blot vænne sig til, at publikum sidder i et trapperum. Der kan være højt op til tilhørerne på de bageste rækker.

Stole i kreds (halv- eller helcirkel)

Få eller mange – denne stoleopstilling giver en stor fleksibilitet; det er let at flytte rundt og omgruppere deltagerne. Der kan hurtigt etableres små grupper, deltagerne kan rejse sig og sætte sig et andet sted med mulighed for at lære flere deltagere at kende på kort tid. Små uformelle summemøder kan afholdes med deltagerne foran eller bagved. Mødelederen har fint overblik. Deltagerne det samme.

Ikke egnet, hvis der skal arbejdes i længere tid med materialer, papirer og computere. Meget anvendelig til plenumforsamlinger, hvor alle deltagere samles for senere at arbejde i grupperum.